مسأله‌ی “آغاز” یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های علمی در جهان بوده و است. جهانی که امروز می‌شناسیم در ابتدا به چه شکل بوده یا چگونه متولد شده؟ در حال حاضر “مهبانگ” یا “بیگ‌بنگ”، بهترین پاسخ ممکن به این پرسش اساسی است.

ما در این ویدیو با زبانی ساده‌تر از همیشه به چهار پرسش پاسخ می‌دهیم:

  • نظریه‌ی بیگ‌بنگ از کجا شروع شد؟
  • چطور از کشف انبساط به بیگ‌بنگ رسیدیم؟
  • چطور فهمیدیم کهکشان‌ها از هم دور می‌شوند؟
  • واژه بیگ‌بنگ از کجا آمده است؟